Báo Giáo dục và Thời đại là cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là Diễn đàn toàn xã hội vì sự nghiệp giáo dục. Tờ báo của chúng tôi có nội dung và hình thức phong phú hấp dẫn, có lượng phát hành lớn và là người bạn đồng hành của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

60 năm một chặng đường phát triển

Từ tờ tạp chí Giáo dục nhân dân (ra đời năm 1953), ngày 5-12-1959, Báo Người giáo viên nhân dân đã chính thức ra mắt số đầu tiên. Trong suốt 30 năm đầu (1953-1989), Báo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Báo Người giáo viên nhân dân đã thực sự là người bạn đường, tuyên truyền cổ vũ các chủ trương chính sách, vừa là bà đỡ, phát hiện và bồi dưỡng hàng loạt ngọn cờ điển hình tiên tiến của sự nghiệp Giáo dục – đào tạo cả nước như: Bắc Lý, Hải Nhân, Trường Thanh niên lao động XHCN Hoà Bình, Cẩm Bình…


Bước sang thời kỳ đổi mới, báo càng giàu tính chiến đấu và tính trí tuệ, vững vàng đi lên phục vụ đắc lực cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – hiện đại hoá do Đảng phát động. Việc đổi tên báo thành tờ Giáo dục & Thời đại (3-1991) càng chứng tỏ quyết tâm và bản lĩnh chính trị của tập thể đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục – những nhà báo mang đậm cốt cách của nhà giáo.

Từ một tờ báo phát hành 2 tháng một kỳ với một số lượng ít, đến nay Báo Giáo dục & Thời đại hiện đang phát hành với 6 loại ấn phẩm. Số lượng cán bộ – phóng viên tăng gấp 8 lần, song số lượng trang báo in tăng tới 350 lần, doanh thu tăng 300 lần. Báo đã được tặng thưởng 5 Huân chương các loại.