Chính sách bảo mật của Gia đình thời đại 4.0 đưa ra nhằm mục đích bảo vệ thông tin người dùng khi truy cập vào website. Do đó, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên đọc trang Chính sách bảo mật đọc khi truy cập vào website.

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website của Gia đình thời đại 4.0 là: https://gdtd.com.vn.

Dữ liệu nào của bạn được thu thập và tại sao được thu thập?

Khi bạn truy cập vào website của Gia đình thời đại 4.0, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau:

Nhận xét, bình luận

Khi bạn để lại bình luận ở trên trang, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu mà bạn để lại ở trong form bình luận, địa chỉ IP và chuỗi user agent mà bạn dùng để truy cập nhằm phát hiện ra được tình trạng spam.

Đồng thời, một chuỗi ảnh danh được tự động tạo ra từ địa chỉ email mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể sẽ được chung cấp cho Gravatar. Mục đích là để xác định xem bạn có sử dụng dịch vụ này hay không. Chính sách bảo mật của Gravatar được cập nhật tại địa chỉ: https://automattic.com/privacy/ . Sau khi bình luận của bạn được chấp nhận thì ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai ở trong bài viết mà bạn để lại bình luận.

Hình ảnh

Người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi có thể tải hình ảnh và trích xuất dữ liệu hình ảnh từ trên trang web.

Thông tin liên hệ

Những thông tin như tên, trang web cá nhân, số điện thoại, email liên hệ sẽ được chúng tôi thu thập thông qua một biểu mẫu. Biểu mẫu này bạn cần phải điền trước khi thực hiện gửi bình luận, thắc mắc về một vấn đề nào đó trên site mà bạn đang quan tâm.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận ở trên site, bạn có thể lưu tên, địa chỉ email, trang web cá nhân trong cookie. Điều này giúp bạn thuận tiện hơn không phải điền lại những thông tin cá nhân của bạn khi để lại nhận xét, bình luận khác trên trang. Cookie này sẽ lưu trữ trong 12 tháng.

Khi bạn truy cập vào trang web của Gia đình thời đại 4.0, chúng tôi sẽ đặt ra một cookie tạm thời nhằm xác định trình duyệt của bạn có đồng ý chấp nhận cookie này không. Cookie này không chưa bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn và sẽ được loại bỏ khi bạn ngừng truy cập và đóng trình duyệt của mình.

Nhúng nội dung, liên kết từ website khác

Bài viết ở trên trang https://gdtd.com.vn/ có thể được nhúng hình ảnh, trích dẫn, video từ các trang web khác. Khi bạn click vào liên kết này có nghĩa bạn đã truy cập vào trang web khác. Những trang web này có thể sẽ thu thập những dữ liệu về bạn, chẳng hạn như cookie, địa chỉ IP…

Mục đích của việc nhúng nội dung liên kết của bên thứ 3 là bổ sung thông tin cho vấn đề được đề cập đến và theo dõi sự tương tác của bạn với nội dung, liên kết được nhúng.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Thông tin, dữ liệu của bạn mà chúng tôi thu thập sẽ không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào với mục đích thương mại, tiếp thị.

Thông tin sau khi thu thập sẽ được bộ phận xử lý thông tin tổng hợp lại, xử lý dữ liệu phục vụ cho việc cải thiện để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Dữ liệu của bạn được lưu giữ bao lâu?

Những nhận xét mà bạn để lại sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Mục đích là để chúng tôi có thể tự động nhận ra được và chấp nhận bình luận của bạn sau đó thay vì lưu giữ chúng ở trong khu vực chờ kiểm duyệt.

Bạn có quyền hạn gì đối với dữ liệu của bạn?

Nếu bạn để lại nhận xét ở trên trang web, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xuất tệp dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu Gia đình thời đại 4.0 xóa hết dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ.

Tuy nhiên, điều này không gồm những dữ liệu mà chúng tôi lưu giữ cho mục đích quản trị, bảo mật và pháp lý.

Chúng tôi gửi dữ liệu của bạn đến đâu?

Người dùng gửi bình luận trước khi được kiểm duyệt, nhận xét sẽ tự động được lưu trữ ở trong mục spam.

Cách chúng tôi dùng để bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi sử dụng giao thực bảo mật SSL để bảo vệ dữ liệu của bạn tốt nhất. Giao thức này sẽ giúp phần nào ngăn cản được ý đồ xâm nhập vào đánh cắp dữ liệu của những kẻ tò mò hoặc kẻ có ý đồ xấu.

Cập nhật lần cuối ngày 19/10/2020